Ce face și cine este Responsabilul GDPR?

Prin Ordinul Ministerului Muncii nr. 1.786/2017 această ocupație a fost introdusă în COR sub codul 242231.

Pe scurt, printre responsabilitățile noului DPO amintim:

  • Monitorizează punerea în aplicare și actualizarea GDPR

  • Informează și consiliază Compania și angajații ce se ocupă cu prelucrarea datelor cu caracter personal în legătură cu obligațiile care le revin în temeiul GDPR și documentează această consiliere;

  • Asigură îndeplinirea tuturor cerințelor de documentare necesare demonstrării respectării GDPR;

  • Cooperează cu și acționează ca punct de contact principal pentru ANSPDCP și persoanele vizate;

Care sunt calificările și aptitudinile acestuia conform GDPR?

  • Expertiză în legile și practicile naționale și europene privind protecția datelor și o înțelegere aprofundată a GDPR;

  • Abilități excelente de management și capacitatea de a lucra cu ușurință cu personalul intern de pe întreaga scară ierarhică, precum și cu autoritățile publice;

  • Înțelegerea solidă a responsabilităților etice și capacitatea de a își îndeplini rolul în mod independent și cu integritate

O altă întrebare frecventă: poate fi DPO salariatul operatorului? Da, DPO-ul poate fi un membru al personalului operatorului/persoanei împuternicite sau funcția de DPO poate fi externalizată prin încheierea unui contract de prestări-servicii.