Regulamentul de Protecție a Datelor Personale (GDPR)

Ce este GDPR – ul?

Ce aduce nou GDPR?

Ce este GDPR – ul?

La data de 27 Aprilie 2016 a fost adoptat Regulamentul (UE) 2016/679 al

Parlamentului European și al Consiliului privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE cunoscut mai mult ca GDPR.

Cu toate că Regulamentul a intrat în vigoare la data de 25 mai 2016, pentru a asigura o perioadă de tranziție suficientă în vederea adaptării la noile cerințe, aplicarea sa efectivă a fost amânată pe o perioadă de 2 ani, respectiv până la data de 25 mai 2018 (fără a fi necesară transpunerea în legislația națională).

Ce aduce nou GDPR?

Include noi obligații în sarcina operatorilor, stabilește o protecție extinsă a drepturilor persoanelor vizate, acordând acestora noi drepturi și impune noi condiții prelucrării datelor cu caracter personal, aspect de natură a genera necesitatea adaptării de către operatori (i) a politicilor și procedurilor de securitate, confidențialitate și prelucrare a datelor persoanelor, cât și (ii) a măsurilor tehnice și organizaționale implementate în acest sens.

Ce protejează GDPR?

Protejează datele cu caracter personal ale persoanelor fizice.

Cui se aplică?

Persoanelor fizice sau juridice, autorități publice, agenții sau alte organisme care, singure sau împreună cu altele, prelucrează date cu caracter personal. Sfera de protecție include datele cu caracter personal ale persoanelor fizice, excluzând expres date persoanelor decedate.

Atenție: se aplică nu numai societățiilor din UE, ci și societățiilor din afara UE, care procesează datele rezidenților UE.